skip to Main Content

Wisuda Joyo, Selamat!

Wilujeng Sarjana, Rizki Dwi Joyo, S.Sos. + S.Gn.
(Sarjana Gunung 😁)
Jurnalistik UIN S. Gunung D. Bandung, AMW Wanadri Elang Kabut, Putra Sunda 8 Gema Jabar, Alumni PW IPM Jabar 2011-2013, PD IPM Garut 2008-2010, Alumni Darul Arqam (Ikadam) 27 Putra.

Mugia ilmu,gelar sinareng baktosna teras aya lungsur-langsar kanggo umat& bangsa, keluarga, almamater, organisasi sareng calon istri tercinta 😝 – with Santi and joy at Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati

View on Path