Listening to Yogyakarta by KLa Project

Listening to Yogyakarta by KLa Project

150 150 Daeng Muhammad Feisal

Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu: -makhluk apakah ‘setangkup’ itu? 😀

Listening to Yogyakarta by KLa Project

Preview it on Path